PAL Country @ A Glance

Vietnam @ A Glance

FrequencyPowerNetwork/Station IDLocationAdministrative District
549200Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV2)My VanHung Yen
5580.05Trung tâm quản lý đường hầm sông Sài GònHo Chi Minh CityHo Chi Minh City
57650Khanh Hoa RadioNha TrangKhanh Hoa
59450dĐài Tiếng nói Việt Nam (VoV1)Danang (An Hai)Quang Nam
610200Đài Tiếng nói nhân dân TP Hồ Chí Minh (Voice of the People of Ho Chi Minh City)Ho Chi Minh CityHo Chi Minh City
630200dĐài Tiếng nói Việt Nam (VOV1)Dong HoiQuang Binh
64850Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV1)Qui Nhon (An Nhon)Binh Dinh
657100Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV1)Ho Chi Minh CityHo Chi Minh City
66650Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV1)Nha TrangKhanh Hoa
675500Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV1)My Van (near Hanoi)Hung Yen
693200Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV1)Buôn Ma ThuôòtDak Lak
70250dĐài Tiếng nói Việt Nam (VOV2), Danang RadioDanang (An Hai)Quang Nam
711500Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV1)Can Tho (Thoi Long)Can Tho
729200dĐài Tiếng nói Việt Nam (VOV2)Dong HoiQuang Binh
74050Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV2), Binh Dinh RadioAn NhonBinh Dinh
75610Long An RadioTan AnLong An
783500Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV2)Thoi LongCan Tho
819200Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV2)Buôn Ma ThuôòtDak Lak
81950Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV2,4)Buon Me ThuotDac Lak
82850Đài Phát Thanh Truyền Hình Sơn LaSon LaSon La
873500Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV4), VOV3 (Xone FM)Thoi LongCan Tho
1071400dĐài Tiếng nói Việt Nam (VOV1), VOV5Phuoc DinhNinh Thuan
1242500dVoV Ext SceThoi LongCan Tho
616550VOV-4Xuan MaiHa Tay
963550VOV-1Xuan MaiHa Tay
985050VOV-4Xuan MaiHa Tay

Please let us know if there are any errors in the information here or you have additional information to add.